Kā reģistrēt komersantu

Uzņēmējdarbības veids

 Kur reģistrēt?  Dibināšanas izmaksas  Noderīgas saites
Pašnodarbinātā persona VID  0.00 eiro

Pašnodarbinātā reģistrācija

Individuālais komersants

  Uzņēmumu reģistrs  

KOPĀ: 46,96 eiro (33 LVL)

Valsts nodeva - 28,46 eiro (20 LVL) 

Publikācija "Latvijas Vēstnesī" - 18,50 eiro (13 LVL)

IK reģistrācija
SIA ar statūtkapitālu 1 EUR  

Uzņēmumu reģistrs 

KOPĀ: 35,57 eiro (25 LVL)

Valsts nodeva - 21,34 eiro (15 LVL)

Publikācija "Latvijas Vēstnesī" - 14,23 eiro (10 LVL)  

 SIA reģistrācija
SIA ar statūtkapitālu 2800 EUR    

Uzņēmumu reģistrs 

KOPĀ: 169,32 eiro (119 LVL)

Valsts nodeva - 142,29 eiro (100 LVL)

Publikācija "Latvijas Vēstnesī" - 27,03 eiro (19LVL)

 SIA reģistrācija