Biznesa koncepta izvērtēšana

Uzņēmēji var saņemt šādas konsultācijas uzņēmējdarbības pamatjautājumos:

Biznesa idejas izvērtēšana

Jums ir biznesa ideja un jūs jau sen sapņojat par savu biznesu. Jūs esat pārliecināts, ka visu turpmāko dzīvi gribat veltīt savam biznesam, esat gatavs uzņemties atbildību. Tomēr pirms spert soli uzņēmējdarbības pasaulē, jūs vēlaties pārliecināties, vai izlolotā ideja patiešām ir vērtīga, noderīga un perspektīva. Jūs gribat pilnībā noformulēt savu ideju un saņemt apstiprinājumu savai varēšanai. Šādā gadījumā jums nepieciešams profesionāla biznesa konsultanta vērtējums un to jūs varat saņemt pie mums – biznesa inkubatorā „Magnus”.

 

Ļoti iespējams, ka, pateicoties biznesa konsultācijai, jūs spēsiet pieņemt, vienu no izšķirošākajiem lēmumiem savā dzīvē – dibināt savu uzņēmumu. Pēc tam, esot komersanta statusā, jūs varēsiet pieteikties dalībai biznesa inkubatorā un saņemt virkni citu nepieciešamo pakalpojumu un atbalsta iespēju.

 

Uzņēmuma stratēģijas veidošanas svarīgākie pamatprincipi:

- darbības virzienu izvēle un to attīstība;

- prioritāšu noteikšana;

- nepieciešamo resursu analīze;

- ārējo ietekmes faktoru prognozēšana u.c.

 

Stratēģija ir cieši saistīta ar jūsu uzņēmuma biznesa plānu, kas ir regulāri pārskatāms, maināms un papildināms atbilstoši jaunajiem stratēģijas virzieniem. To, kādi stratēģijas jautājumi jūsu uzņēmumam pašreizējā situācijā ir visaktuālākie, noskaidrot palīdzēs biznesa inkubatora „Magnus” speciālisti.

 

Uzņēmuma finanšu vadība un naudas plūsmas plānošana

Naudai ir jārada nauda – neapstrīdama biznesa patiesība. Uzņēmējam jāprot pareizi izvērtēt, kontrolēt un pārvaldīt sava uzņēmuma rīcībā esošos līdzekļus un notiekošos finanšu procesus. Prasmīga un lietderīga finanšu izmantošana, ieguldīšana un aprite sniedz efektīvu rezultātu, taču, lai to sasniegtu, jāpārzina finanšu mehānisms un tā vadības metodes.

 

Biznesa inkubatora „Magnus” pieredzējušie konsultanti palīdzēs jums labāk izprast un orientēties šādās tēmās:

- uzņēmumu finansu analīze;

- izmaksu struktūra;

- produkta cenas noteikšana;

- bezzaudējuma „punkta” aprēķins;

- naudas plūsmas plānošana;

- peļņas un zaudējuma aprēķins;

- iespējamo riska faktoru analīze;

- uzņēmuma kredītpolitika u.c.