Biznesa plāna izstrāde

Biznesa plānu un projektu izstrāde

Neraugoties uz to, cik liels vai mazs ir jūsu bizness, tas nav iedomājams bez biznesa plāna. Tas ir dokuments, kas sniedz informāciju par jūsu uzņēmuma plāniem un mērķiem, veidiem, kā tie tiks sasniegti un kāda būs jūsu uzņēmuma izaugsme. Biznesa plāns jums būs vajadzīgs arī tad, ja vēlēsieties pieteikties finansu vai cita veida uzņēmējdarbības atbalsta iegūšanai. Galu galā – pareizi sagatavots biznesa plāns jums sniegs skaidru atbildi uz jautājumu: „Vai es ar savu biznesu varēšu pelnīt un tas būs dzīvotspējīgs?”

 

Biznesa plāna sastāvdaļas:

- produkta vai pakalpojuma apraksts;

- esošās tirgus situācijas un konkurentu analīze;

- mārketinga plāns;

- nepieciešamo resursu (gan cilvēkresursu, gan tehnisko) apraksts;

- finansu aprēķini (naudas plūsma, iespējamā peļņa/zaudējumi, bilance).

 

Ja jums nav iepriekšēja pieredze vai izglītība uzņēmējdarbībā, tikai paša spēkiem uzrakstīt biznesa plānu būs sarežģīti, iesakām izmantot pieredzējušu speciālistu palīdzību. Kopā ar biznesa inkubatora „Magnus” konsultantiem jūs apgūsiet prasmi izstrādāt pārdomātu, loģisku un ticamu biznesa plānu, kas palīdzēs jums vēl labāk virzīties uz savu mērķi.

Uzņēmuma stratēģijas izstrāde un pilnveidošana

Kā saglabāt savu tirgus daļu un to palielināt? Kā piesaistīt arvien jaunus pircējus un panākt ienākumu palielināšanos? Kā kļūt par vienu no savas jomas līderiem? Šie ir galvenie jautājumi, uz kuriem atbildes var sniegt pareizi izstrādāta uzņēmuma stratēģija – rīcības plāns šo mērķu un citu ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.