Grāmatvedība

Kļūstot par biznesa inkubatora „Magnus” dalībnieku, jums nebūs jāraizējas par sava uzņēmuma grāmatvedības sakārtošanu, uzturēšanu, nodokļu samaksu un citiem ar šo jomu saistītiem jautājumiem.

 

Inkubatorā esošo uzņēmumu grāmatvedība, ja vien pats uzņēmums to vēlas, tiek uzticēta specializētām grāmatvedības kompānijām, kas ir arī inkubatora dalībnieki.

 

Uzņēmējam nepieciešamākie grāmatvedības pakalpojumi:

  • Kompleksi grāmatvedības risinājumi;
  • Konsultācijas;
  • Pārskatu sagatavošana;
  • Finanšu plānošana;
  • Sagatavošanās auditam;
  • Uzņēmuma interešu pārstāvība Valsts Ieņēmumu Dienestā.