Kvalitātes vadība

Kvalitātes vadības sistēma (KVS) palīdz nodrošināt to, ka jūsu klienti saņems savām vēlmēm un vajadzībām atbilstošu produkciju vai pakalpojumu. KVS veicina pārdomātas un sistemātiskas pieejas izveidošanu visiem uzņēmumā notiekošajiem procesiem. Izvēloties KVS, jūs sperat soli nepārtrauktu uzņēmējdarbības uzlabojumu virzienā.

 

Iegaumējiet - kvalitātes vadības sistēmas mērķis un galvenais virzītājs ir klients. Uzņēmuma dzīvotspēja ir atkarīga no klientiem, tāpēc jums jācenšas izprast viņa vēlmes - gan esošās, gan nākotnē paredzamās, jācenšas tās apmierināt, jāattaisno līdz šim iemantotā uzticība un pozitīvā nozīmē jāpārspēj uz jums liktās cerības.


Pasaulē pazīstamākā KVS ir ISO 9001 standarts, kas veidots ievērojot patērētāju vajadzību apmierināšanas principu. Šo standartu var izmantot jebkuras nozares uzņēmums.

Iestājoties biznesa inkubatorā „Magnus”, jums būs iespēja savā uzņēmumā sagatavoties un ieviest atbilstošāko kvalitātes vadības sistēmu.


Piedāvājam:

  • Kvalitātes vadības konsultācijas un kvalitātes sistēmu ieviešana.
  • Uzņēmuma kvalitātes sistēmas audits.
  • Uzņēmumu un institūciju sagatavošana akreditācijai atbilstoši kvalitātes vadības standartu prasībām.
  • HACCP* sistēmas izveide un ieviešana.


*HACCP – pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski (bīstami) pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.