Mārketings

Konkurenti nesnauž un līdz ar brīdi, kad jūs sākat apcerēt savu biznesa ideju, jums jau ir jādomā par to, kā šo ideju virzīt, popularizēt, padarīt īpašāku un atšķirīgāku.

Mārketinga pētījumi ir nepieciešami jebkuram uzņēmumam, arī tam, kas tirgū ienācis pavisam nesen. Ar pētījumu palīdzību jūs iegūsiet vitāli svarīgu informāciju, kas būs ļoti nozīmīga jūsu uzņēmuma tālākās mārketinga stratēģijas izstrādē. Mārketinga pētījumi jums sniegs atbildi uz galvenajiem jautājumiem: Ko? Kas? Kad? Kur? Cik?

 

Mārketinga pētījumu posmi:

1. Pētījumu mērķa noteikšana.

2. Pētījumu plānu izstrāde.

3. Informācijas vākšana.

4. Informācijas apstrāde un analīze.

5. Pētījuma rezultātu pārskats.

 

Mārketinga pētījumu galvenie virzieni:

-          uzņēmējdarbības vides izpēte;

-          noteikta tirgus vai segmenta izpēte;

-          patērētāju vajadzību analīze;

-          tirgus attīstības iespēju analīze;

-          konkurentu darbības analīze.

 

Biznesa inkubatorā „Magnus” jūs saņemsiet profesionālu mārketinga ekspertu konsultācijas mārketinga pētījuma sagatavošanai un īstenošanai, kā arī piedāvājam veikt mārketinga pētījumus pēc jūsu pasūtījuma.

 

Tirgus un konkurentu analīze

Nepietiek tikai ar to, ka jūs varat uzskaitīt visus savus konkurentus un tādējādi domāt, ka zināt par tiem visu. Vai esat informēts par to, kādu vietu jūsu konkurenti ieņem tirgū? Kādu stratēģiju tie izmanto tirgus iekarošanai? Kurās jomās konkurenti ir spēcīgāki par jums, bet kurās jūs esat (vai varat būt) pārāks? Atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem sniedz tirgus un konkurentu pētījumi un analīze.

Tirgus pētījumi sniedz informāciju par to, kādi nosacījumi un tendences valda konkrētās biznesa jomas tirgū. Tirgus pētījums ļauj saprast virzienus, kuros attīstīties tālāk, un var būt noderīgs tālākas mārketinga stratēģijas izstrādei.

 

Atsevišķi tirgus pētījumu veidi:

-          tirgus apjoms un tā saistība ar klientu vecumu, dzimumu, ienākumiem, atrašanās vietu un sociālo stāvokli;

-          potenciālo klientu ģeogrāfiskais novietojums;

-          tirgus daļu attiecība pret galvenajiem konkurentiem;

-          tirgus struktūra, konkurence un preču / pakalpojumu noieta organizācija.

 

Konkurence ir neatņemama tirgus sastāvdaļa, viens no biznesa virzītājspēkiem, ko prasmīgi izmantojot savā labā, var gūt ievērojamus panākumus.

 

Konkurentu analīzi veic pēc šādiem rādītājiem:

-          tirgus;

-          prece;

-          cena;

-          preču / pakalpojumu virzība tirgū;

-          pārdošanas formas.

 

Biznesa inkubatorā „Magnus” jūs apgūsiet prasmi veikt tirgus pētījumus un analizēt konkurentus. Mūsu konsultantu padoms un praktiskā palīdzība būs neatsverams ieguvumus jūsu uzņēmuma turpmākā veiksmīgā attīstībā.

 

Mārketinga plānošana un stratēģijas izstrāde

Veiksmīgs mārketinga plāns ir viens no jūsu biznesa veiksmes stūrakmeņiem. Nav būtiski, cik apjomīgs ir šis plāns, svarīgākais ir tā saturs, jo tas kalpo jūsu uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai. Vienkāršotā valodā runājot, tas ir instruments, kas palīdzēs jūsu produktu vai pakalpojumu virzīt tirgū.

 

Mārketinga plāna uzdevumi:

- plānotas, strukturizētas un saskaņotas mārketinga aktivitātes noteiktā laika periodā;

- uzņēmuma misijai, mērķiem un stratēģijai atbilstošu mārketinga aktivitāšu izstrāde;

- plānoto darbību rezultātu analīze;

- uzņēmuma budžeta un izmaksu efektivitātes kontrole.

 

Mārketinga stratēģija ir pasākumu komplekss, kas izstrādāts, ievērojot mārketinga pētījumu rezultātā iegūtos datus, un paredz uzņēmuma veiksmīgu nostiprināšanos tirgū.

 

Svarīgākās mārketinga aktivitātes:

Reklāma - informācijas nodošanas veids uzmanības piesaistīšanai, intereses radīšanai, pasākumi jūsu uzņēmuma un tā produkcijas popularizēšanai.

Pārdošanas veicināšana – paņēmienu kopums pārdoto preču un pakalpojumu apjoma palielināšanai un klientu piesaistīšanai īslaicīgā laika periodā.

Sabiedriskās domas veidošana jeb publicitāte – netiešā reklāma, kas veido labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret jūsu uzņēmuma precēm un pakalpojumiem.

Tiešā pārdošana – personīgs kontakts ar klientu, kas ļauj precīzāk noskaidrot tā vajadzības un vēlmes, tādējādi ļaujot jums ātrāk pilnveidot savu piedāvājumu.

Kļūstot par biznesa inkubatora „Magnus” dalībnieku, jums tiks piedāvāta palīdzība visos mārketinga plānošanas un stratēģijas izstrādes jautājumos. Izmantojiet šo iespēju, jo reizēm pat pietiek ar vienu eksperta padomu, lai uzņēmuma potenciāls „atvērtos” pareizajā virzienā.

 

Sabiedriskās attiecības


Sabiedriskās attiecības jeb PR (public relation –angļu.val.) ir nozīmīga investīcija kompānijas tēla, reputācijas un korporatīvās kultūras veidošanā. Izmantojot informāciju un prasmi pārliecināt, tiek radīts publisks atbalsts jūsu uzņēmumam un tā produkcijai. Sabiedriskās attiecības var veidot gan konkrētai precei vai pakalpojumam, gan tikai jūsu uzņēmumam vai pārstāvētajai institūcijai, jūsu radītajai idejai vai atklātajai problēmai. Iespējas neierobežotas!

Atcerieties – veiksmīgs sabiedrisko attiecību darba rezultāts iegūstams tikai ilglaicīgā, mērķtiecīgā darbā. Viens žurnālista raksts par jums vietējā preses izdevumā nepacels jūsu apgrozījumu divas reizes un klienti no visas Latvijas neveidos rindu pie jūsu uzņēmuma durvīm.

 

Sabiedrisko attiecību pakalpojumi:

Uzņēmuma tēla veidošana.

Mediju monitorings un satura analīze.

Attiecību veidošana ar masu medijiem.

Korporatīvās komunikācijas veidošana un uzturēšana.

Uzņēmuma iekšējās komunikācijas organizēšana.

Citi pakalpojumi (informatīvas kampaņas, mediju treniņi, sociālās atbildības pasākumi u.c.).

 

Mēs, biznesa inkubatorā „Magnus” augstu vērtējam sabiedrisko attiecību nozīmi. Esam daudzkārt pārliecinājušies par to, cik būtiska ir PR loma uzņēmumu veiksmīgas darbības pamatā. „Magnus” ekspertu lokā ir pieredzējuši sabiedrisko attiecību konsultanti, kuru paveikto darbu kontā ir daudz nozīmīgu projektu, kas ne vienu vien uzņēmuma vārdu padarījuši pozitīvi atpazīstamu.

 

Korporatīvā identitāte

Ikvienam uzņēmumam, neraugoties uz to, cik tas liels vai mazs, tikko izveidots vai ilglaicīgs, ir sava vizuālā atpazīstamības zīme – logo. Tas ir svarīgs atribūts, zīme, kas liecina par piederību kaut kam konkrētam, tā ir kā „seja,”, kas aptver sevī stāstu par uzņēmumu, tā vērtībām un pieredzi.

Korporatīvā identitāte ir noteiktu pazīmju kopums, kas uzskatāmi liecina par uzņēmuma piederību vienam veselumam un ļauj tam izcelties starp konkurentiem. Kāpēc jums tas būtu nepieciešams? Pavisam vienkārši – lai radītu asociācijas par sevi. Lai brīdī, kad klienti veic atlasi, starp daudziem citiem līdzīgiem tie izvēlētos tieši jūs, jo jūsu uzņēmuma zīmols liecinās par kvalitāti, uzticamību, pozitīvām emocijām.

Patīkami un pievilcīgi izveidots uzņēmuma vizuālais tēls ir nozīmīgs solis ceļā uz tālākiem panākumiem. Biznesa inkubatora „Magnus” konsultanti palīdzēs no plašā korporatīvās identitātes vizuālo izteiksmes līdzekļu klāsta izvēlēties jūsu uzņēmumam vispiemērotākos risinājumus.

 

„Magnus” pakalpojumi korporatīvās identitātes nodrošināšanai:

Logotipa izveide.

Uzņēmuma devīzes izstrāde.

Vizītkaršu, veidlapu u.c. izstrāde atbilstoši uzņēmuma vizuālajam tēlam.

Izstāžu stendu izgatavošana un noformēšana.

Reklāmas baneru izgatavošana.

Prezentreklāmas priekšmetu un uzņēmuma orģinālsuvenīru izgatavošana.

Vides reklāma.

Dizaina un grafikas pakalpojumi.

Visa veida drukas darbi.