Patenti un licences

Iztēlojaties situāciju – jūs esat izgudrojis produktu, kas krietni atšķiras no līdz šim esošajiem tirgū, tā priekšrocības ir nesalīdzināmi augstākas, kvalitāte labāka. Jūs esat sajūsmā, arī klienti izvēlas jūsu oriģinālo preci, bet tad kādā dienā jūs pēkšņi ieraugāt, ka konkurenti tirgo analogu izstrādājumu un vēl nekaunīgi paziņo, ka ir tā autori. Šāda situācija nebūtu iespējama, ja jūs savu izgudrojumu būtu savlaicīgi patentējis.

 

Patents ir dokuments, kas apstiprina tā īpašnieka tiesības uz patentā norādīto objektu saskaņā ar valsts likumdošanu. Bez patenta īpašnieka atļaujas trešajām personām ir aizliegts patentēto produktu izgatavot, piedāvāt pārdošanai, iekļaut saimnieciskajā apritē. Patents ir spēkā esošs 15 – 20 gadus tās valsts teritorijā, kura patentu izsniegusi.

 

Licence ir speciāla atļauja, kas piešķir tās lietotājam tiesības nodarboties ar kādu no licencēšanai pakļautajiem darbības veidiem. Licenci piešķir speciāla komisija, un sods par licences neizmantošanu ir bargs, smagākos gadījumos var draudēt pat kriminālatbildība.

 

Ņemot vērā, ka jaunajiem uzņēmējiem daudzi patentēšanas un licencēšanas jautājumi bieži vien šķiet diezgan sarežģīti, piedāvājam izmantot biznesa inkubatora „Magnus” kompetento un pieredzējušo speciālistu palīdzību. Konsultējam arī intelektuālā īpašuma jautājumos.