Vide un darba drošība

Arī tad, ja jūsu ikdienas darbs paiet birojā pie datora, uz jums attiecas noteikumi par darba vidi un darba drošību. Darba aizsardzības likums nosaka, ka katrā uzņēmumā darba aizsardzības jomā ir jāizveido darba aizsardzības sistēma. Tas ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības.


Uzņēmumā jābūt arī darba aizsardzības speciālistam, kam jāapgūst pamatlīmeņa zināšanu programma 160 stundu apmērā. Ja jūsu uzņēmumā strādā mazāk nekā 10 darbinieki, tad darba aizsardzības speciālista pienākumus pēc apmācību kursa iziešanas var veikt pats darba devējs.


Nepieciešams pildīt arī darba vides iekšējo uzraudzību un riska novērtēšanu, veikt nodarbināto instruktāžu vai apmācību par darba aizsardzību un jāveic citi ar darba drošību saistīti pasākumi.


Jums tas liekas sarežģīti un nevajadzīgi? Būsim tieši – sods par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu uzņēmuma var sasniegt vairākus tūkstošu latu. Turklāt darba vietā noticis nelaimes gadījums psiholoģiski iespaido pārējos uzņēmuma darbiniekus, rada diskomfortu un arī finansiālas grūtības. Mazam uzņēmumam šie zaudējumi var būt īpaši sāpīgi, piemēram, zaudētas darba dienas un ienākumi.


Savukārt, ja jūsu bizness jelkādā mērā saistīts ar ietekmes radīšanu uz apkārtējo vidi, jums jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Tā ir procedūra, kas nepieciešama, lai novērtētu pārmaiņas, ko vidē var radīt plānotās uzņēmējdarbības īstenošana.

Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem nākotnē, iesakām savlaicīgi nokārtot visas ar vidi un drošību saistītās formalitātes. Biznesa inkubators „Magnus” speciālisti palīdzēs jums sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un sniegs atbilstošas konsultācijas.